Perunkirjoitus ja perinnönjako

Perintöasiat kannatta aina hoitaa asianajajan avulla. Ammattitaitoinen lakimies auttaa välttämään perunkirjoitukseen ja perinnönjakoon liittyvät ongelmatilanteet. Perukirja on perintöverotuksen peruste sekä  luettelo varoista ja veloista pesänselvitystä ja perinnönjakoa varten. Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen on palveluksessasi perintöasioissa Oulun seudulla.

Ota yhteyttä →

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus toimitetaan luonnollisen henkilön kuoleman jälkeen. Laadittavaan perukirjaan merkitään lakimääräiset perilliset (myös testamentinsaajat) sekä luetteloidaan pesän varat ja velat.

Perukirja on peruste perintöverotusta varten sekä tulevaa pesänselvitystä ja perinnönjakoa varten. Perunkirjoitus on toimitettava normaalisti 3 kuukauden kuluessa kuolemasta ja pesänilmoittajana toimii yleensä henkilö, joka on parhaiten perehtynyt pesän tilaan ja jonka hallinnassa se tosiasiallisesti on.

Lakimiehen käyttö (asianaja, lupalakimies) on suotavaa jo perukirjaa laadittaessa, sillä perukirjan perusteella verottajan määrittämän arvot vaikuttavat verotukseen myös omaisuuden luovutustilanteissa myöhäisemmässä vaiheessa.

Ota yhteyttä →

Perinnönjako

Perinnönjako perittävän jälkeen voidaan suorittaa osakkaiden kesken joko ns. sovintojakona tai sitten toimitusjakona. Sovintojako edellyttää kaikkien osakkaiden hyväksymistä.

Jos sovintoa ei kuitenkaan saada, on pesän osakkaalla mahdollisuus hakea käräjäoikeudesta pesänjakajan (asianajaja, lakimies) määräämistä kuolinpesään suorittamaan perinnönjako (toimitusjako). Toimitusjaossakin osakkaat voivat vielä sopia asioista, jolloin myös kustannuksissa voidaan säästää.

Perinnönjakotoimituksessa osakkaalla on oikeus käyttää avustajanaan asianajajaa tai lupalakimiestä.

Ota yhteyttä →