Lakimies avuksi oikeudenkäyntiin

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkonen avustaa sinua mahdollisissa oikeudellisissa riitatilanteissa oikeudenkäynnissä käräjäoikeuksissa, hovioikeudessa ja muissa tuomioistuimissa. Otamme toimeksiantoja pääasiassa Oulun alueelta. 

Jos olet vastaajana tai asianomistajana rikosasiassa, voit käyttää avustajaa, asianajajaa tai lupalakimiestä. Myös riita-asioissa kantajalla ja vastaajalla on oikeus omaan asianajajaan tai lakimieheen, joka toimii päämiehen avustajana oikeudenkäynneissä ja neuvotteluissa.

Asianajosta aiheutuvia kuluja varten voit hakea tarvittaessa maksutonta oikeusapua, joka määräytyy tulojen mukaan. Myös kotivakuutuksen oikeusturvavakuutusta voi hyödyntää oikeusapua tarvittaessa.

Lakiasiaintoimistossamme alkuneuvottelu on maksuton. Tilanteesi pohjalta kartoitamme oikeusturvavakuutuksesi tai maksuttoman oikeusavun tarpeesi.

Ota yhteyttä →